Variable data

Variable data gir deg muligheten til å gjøre hver trykksak individuell, f.eks. ved å trykke mottakerens navn, adresse eller annet i dokumentet - eller bare å adressere hvert eksemplar.

Digitaltrykk gjør variable data til en enkel prosess. Du kan ha variabler i tekst, bilder eller begge deler. Dette gir mulighet til å skreddersy kataloger, brosjyrer og DM til hvert kundesegment - eller hver kunde.

Variabel data